Tổ chức đợt chiếu phim lưu động

THỨ TƯ, 03/06/2020 09:35:10

Đợt chiếu phim lưu động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương tổ chức từ ngày 3-30.6.

Từ ngày 3-30.6, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức đợt chiếu phim lưu động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10.6.1940 - 10.6.2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tâm phân công 2 đội chiếu phim lưu động chiếu các bộ phim tài liệu về Đảng, Bác Hồ như "Đại hội Đảng - Những mốc son lịch sử", "Những chặng đường lịch sử", "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người", "Miền Nam trong trái tim tôi"... 

Đợt chiếu phim này được thực hiện ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố (mỗi nơi chọn 1-2 thôn, xã).
PV