4.052 giáo viên đủ điều kiện xét thăng hạng từ bậc IV lên bậc III

THỨ BA, 19/01/2021 12:39:16

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập từ hạng IV lên hạng III năm 2020 của tỉnh đã thông báo kết quả thẩm định hồ sơ của các giáo viên tham dự.

Trong số 3.530 giáo viên mầm non và 552 giáo viên tiểu học tham dự đợt này có 3.511 giáo viên mầm non và 541 giáo viên tiểu học đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét thăng hạng, chiếm 99,2%. Kết quả này được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong vòng 15 ngày (kể từ ngày thông báo công khai kết quả thẩm định hồ sơ đến 16 giờ 30 ngày 28.1.2021), Hội đồng xét thăng hạng nhận đơn phúc khảo tại Sở Giáo dục và Đào tạo; không phúc khảo đối với đơn thư điện tử, fax, telex.
TIẾN MẠNH