TP Hải Dương lùi thời gian thi cạnh tranh cán bộ quản lý trường học

THỨ HAI, 19/10/2020 10:25:48

Kỳ thi tuyển cán bộ quản lý trường học ở TP Hải Dương sẽ khai mạc vào 13 giờ 30 ngày 24.10, lùi lại 8 ngày so với kế hoạch trước đó.

Vòng 1 kỳ thi tuyển cán bộ quản lý trường học ở TP Hải Dương sẽ khai mạc vào 13 giờ 30 ngày 24.10, lùi lại 8 ngày so với kế hoạch trước đó. Thời gian thi viết bắt đầu từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 24.10 (thứ 7). Vòng 2, thi trình bày đề án từ 7 giờ 30 ngày 8.11 (chủ nhật).

Việc lùi thời gian thi do trước đó Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đã điều chỉnh lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển cán bộ quản lý trường học được thêm 10 ngày theo kế hoạch (từ 17.9 lùi đến 27.9).

Hiện nay, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển có 10 cán bộ, giáo viên các trường học thuộc thành phố.

LINH AN