1 thí sinh đăng ký 20 nguyện vọng xét tuyển đại học

THỨ TƯ, 08/07/2020 08:36:33

Toàn tỉnh có 19.651 học sinh lớp 12 và thí sinh tự do đã đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020.

Khảo sát tại nhiều trường THPT trong tỉnh cho thấy đa số học sinh đăng ký 3-5 nguyện vọng xét tuyển đại học. Cá biệt có em đăng ký 15-20 nguyện vọng. Trường THPT Thanh Hà có 1 học sinh đăng ký tới 20 nguyện vọng xét tuyển đại học. Một học sinh ở Trường THPT Nam Sách đăng ký 18 nguyện vọng...

Theo Quy chế tuyển sinh đại học 2020, thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định bằng phương pháp trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.
BM