112 người có sáng kiến cấp tỉnh năm 2020

THỨ NĂM, 17/09/2020 15:18:51

Sáng 16.9, Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết và trao giấy chứng nhận cho 112 tác giả có sáng kiến cấp tỉnh năm 2020.


Ông Phạm Văn Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh cho bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Toàn tỉnh có 228 sáng kiến tham gia xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh thuộc 3 lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn và đều thuộc ngành giáo dục và đào tạo.
Các sáng kiến này thể hiện rõ tính mới, khả năng áp dụng, nhân rộng và mang lại lợi ích thiết thực, tập trung giải quyết những vấn đề cần đổi mới trong giáo dục, đào tạo.

Các sáng kiến ở lĩnh vực quản lý giáo dục đáng chú ý như: "Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh THPT"; "Một số biện pháp xây dựng lớp học vui vẻ, hạnh phúc, nói không với bạo lực học đường tại lớp mẫu giáo 3-4 tuổi trong trường mầm non"; "Tổ chức cho học sinh thuyết trình bài học Lịch sử nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em trong học tập bộ môn ở trường THPT"...

Các sáng kiến ở lĩnh vực chuyên môn giảng dạy đáng quan tâm là "Ưu việt của Microsoft Teams trong dạy học trực tuyến và ứng dụng vào dạy môn hóa học lớp 12 - Chủ đề: Nhôm và hợp chất của nhôm"; "Hướng dẫn học sinh giải một số bài toán hình học không gian theo hướng tiếp cận năng lực và nâng cao khả năng tự học"; "Định hướng phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh khi dạy các văn bản văn học Việt Nam trong chương trình Ngữ văn lớp 11"...

VIỆT QUỲNH