18 thí sinh ở Tứ Kỳ không đạt vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên

THỨ SÁU, 29/05/2020 11:27:26

Trong số 232 thí sinh đăng ký dự kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 ở huyện Tứ Kỳ, chỉ có 18 thí sinh không qua được vòng 1.

Huyện Tứ Kỳ vừa công bố kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020. 18 thí sinh không đạt trong tổng số 232 thí sinh (chiếm 7,7%), trong đó có 12 thí sinh bỏ thi và 6 thí sinh dự thi nhưng không đạt.

Các thí sinh dự thi không đạt có thể đề nghị phúc khảo kết quả qua Phòng Nội vụ huyện, cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển giáo viên từ ngày 27.5- 10.6.

PV