40 thí sinh trượt vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020

THỨ HAI, 01/06/2020 06:49:10

Theo tổng hợp từ Sở Nội vụ, có 40 thí sinh không đỗ vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên toàn tỉnh năm 2020 (chiếm 1,4% tổng số thí sinh dự thi).

Trong đó có thí sinh trượt 1 môn thi, có thí sinh trượt cả các môn ngoại ngữ, tin học và phần thi kiến thức chung. Một số Hội đồng thi tuyển giáo viên cấp huyện có nhiều thí sinh không đỗ như Tứ Kỳ 6 thí sinh, Kim Thành 4 thí sinh…

Qua vòng 1, toàn tỉnh còn 2.833 thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2. 

Các thí sinh thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) vào ngày 16.6 tới.
THU MINH