Bình Giang sáp nhập các trường học tại thị trấn Kẻ Sặt và xã Vĩnh Hưng

THỨ HAI, 03/08/2020 20:30:31

​Sáng 3.8, UBND huyện Bình Giang công bố quyết định sáp nhập các trường học và quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học tại thị trấn Kẻ Sặt và xã Vĩnh Hưng.


Công bố quyết định sáp nhập các trường học và quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học tại thị trấn Kẻ Sặt và xã Vĩnh Hưng
Theo đó, Trường Mầm non thị trấn Kẻ Sặt và Tráng Liệt sáp nhập thành Trường Mầm non thị trấn Kẻ Sặt; Trường Tiểu học thị trấn Kẻ Sặt và Tráng Liệt sáp nhập thành Trường Tiểu học thị trấn Kẻ Sặt; Trường THCS thị trấn Kẻ Sặt và Tráng Liệt sáp nhập thành Trường THCS thị trấn Kẻ Sặt.

Trường Mầm non Vĩnh Tuy và Hưng Thịnh sáp nhập thành Trường Mầm non Vĩnh Hưng; Trường Tiểu học Vĩnh Tuy và Hưng Thịnh sáp nhập thành Trường Tiểu học Vĩnh Hưng; Trường THCS Vĩnh Tuy và Hưng Thịnh sáp thành Trường THCS Vĩnh Hưng.

Sau sáp nhập, Bình Giang có 16 trường mầm non, 16 trường tiểu học và 17 trường THCS. Việc sáp nhập các trường học lần này do các địa phương đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ tháng 12.2019.
HN