Chế độ trực và thưởng Tết của giáo viên có gì mới?

THỨ BA, 01/12/2020 08:57:29

Dịp Tết Âm lịch 2021 tới đây, học sinh, giáo viên được sẽ được nghỉ ít nhất là 5 ngày, lịch nghỉ cụ thể sẽ do các tỉnh thành trên cả nước công bố.Những lưu ý với giáo viên trong chế độ nghỉ Tết

Bộ luật Lao động 2019 cơ bản vẫn giữ nguyên tinh thần của Bộ luật Lao động 2012 khi cho phép người lao động trên cả nước được nghỉ 5 ngày vào dịp Tết âm lịch (Tết Nguyên đán). Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch cho người lao động.

Dịp Tết Âm lịch 2021 tới đây, học sinh, giáo viên được sẽ được nghỉ ít nhất là 5 ngày, lịch nghỉ cụ thể sẽ do các tỉnh thành trên cả nước công bố.

Về chế độ lương, thưởng dành cho giáo viên dịp Tết âm lịch 2021. Bên cạnh áp dụng theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, đối với giáo viên, theo quy định tại khoản 3 điều 12 Luật viên chức 2010, viên chức được được hưởng tiền thưởng theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Căn cứ quy định này, các đơn vị sự nghiệp công lập không bắt buộc phải thưởng Tết cho giáo viên. Việc thưởng Tết sẽ do đơn vị tự quyết định theo quy chế của từng đơn vị dựa trên nguồn kinh phí, doanh thu và năng suất làm việc của từng viên chức.

Như vậy, giáo viên sẽ có thể không được thưởng Tết âm lịch 2021 nếu kinh phí chi tiêu không thường xuyên hàng năm của nhà trường không có dư hoặc thâm hụt hoặc năng suất làm việc không hiệu quả.

Về nhiệm vụ trực Tết âm lịch: Theo quy định Bộ luật Lao động 2019, dịp Tết giáo viên được quyền nghỉ và hưởng nguyên lương (bao gồm cả phụ cấp). Do đó, không có cơ sở để bắt buộc giáo viên phải trực trường vào những ngày này. 

Tuy nhiên, hiệu trưởng, nhà trường cũng có thể thỏa thuận với giáo viên về việc trực trường vào dịp Tết và khi đó giáo viên sẽ được hưởng lương làm thêm giờ theo quy định.

Theo Giáo dục và Thời đại