Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp kể từ ngày 20.3

CHỦ NHẬT, 28/02/2021 22:24:51

Kể từ ngày 20.3, giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ chính thức được hưởng lương với hệ số lương cao hơn hiện nay.

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, xếp lương của giáo viên các bậc từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20.3.

Như vậy, giáo viên THCS sẽ áp dụng hệ số lương mới dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay giáo viên đang hưởng lương theo hệ số lương từ 2,1 - 6,38).

Giáo viên tiểu học áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay giáo viên đang hưởng lương theo hệ số lương từ từ 1,86 - 4,98).

Giáo viên mầm non áp dụng hệ số lương từ 2,1 - 6,38 (hiện nay giáo viên đang hưởng lương theo hệ số lương từ 1,86 - 4,98).

Mức lương của giáo viên các cấp được tính theo công thức: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở.

Bảng lương giáo viên mầm non theo thông tư mới cụ thể như sau:

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp kể từ ngày 20/3

Bảng lương giáo viên tiểu học theo thông tư mới:

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp kể từ ngày 20/3

Bảng lương giáo viên THCS theo thông tư mới:

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp kể từ ngày 20/3

Bảng lương giáo viên THPT theo thông tư mới:

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp kể từ ngày 20/3

Theo Vietnamnet