​Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hải Hưng: Lùi thời gian chuyển gạo hỗ trợ học sinh Hà Giang sang tháng 3

THỨ NĂM, 27/02/2020 08:19:41

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hải Hưng sẽ chuyển 3.000 tấn gạo cho học sinh vùng khó khăn ở tỉnh Hà Giang từ kế hoạch tháng 2 sang tháng 3 tới do học sinh đang tạm nghỉ học vì dịch Covid-19.


Chuẩn bị gạo hỗ trợ học sinh Hà Giang
Gạo hỗ trợ sẽ được giao đến Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và một số điểm trường có đường đi cho xe ô tô tải trọng lớn. Đây là đợt cấp gạo hỗ trợ đầu tiên của năm nay thực hiện theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18.7.2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
THÀNH LONG