Đại học Quốc gia Hà Nội: Ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất 28,35 điểm

THỨ HAI, 05/10/2020 06:54:40

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm trúng tuyển theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi THPT của tất cả các trường đại học thành viên.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: ĐHQGHN

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo điểm chuẩn của các trường thành viên: Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Việt Nhật và điểm chuẩn của các khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điểm chuẩn cao nhất của Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) thuộc về ngành luật, lấy 27,5 điểm.

Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) có khoa kinh doanh quốc tế đạt điểm chuẩn cao nhất: 23,25 điểm.

Khoa Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất 28,35 điểm.

Theo Tuổi trẻ