Đề và bài giải môn địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

THỨ HAI, 10/08/2020 12:14:01

Thí sinh cả nước vừa hoàn thành bài thi khoa học xã hội (sử, địa, giáo dục công dân) kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Mời bạn đọc xem đề và bài giải môn địa lý.