Đề và bài giải môn hóa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

THỨ HAI, 10/08/2020 11:45:08

Thí sinh cả nước vừa hoàn thành bài thi khoa học tự nhiên (lý, hóa và sinh) kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Mời bạn đọc xem đề và bài giải môn hóa.