​Gia Lộc: 8 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019

THỨ SÁU, 24/08/2018 11:45:40

Sáng 24.8, huyện Gia Lộc tổ chức tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Các Trường THPT Đoàn Thượng, Mầm non Đức Xương, Tiểu học Thống Nhất và THCS Lê Thanh Nghị được trao cờ thi đua xuất sắc  
Năm học 2018-2019, huyện Gia Lộc xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, quy hoạch, củng cố, hoàn thiện mạng lưới trường lớp học, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp. Xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tài chính, ngân sách bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường trong toàn huyện triển khai và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ năm học mới, phát huy những kết quả đạt được năm học 2017-2018, khắc phục khó khăn, phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 đơn vị là các trường: THPT Đoàn Thượng, Mầm non Đức Xương, Tiểu học Thống Nhất và THCS Lê Thanh Nghị. UBND tỉnh khen tặng 4 tập thể và 30 cá nhân, UBND huyện khen tặng 14 tập thể, 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.
 
VIỆT QUỲNH