Gia Lộc phấn đấu tất cả các trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2019 - 2020

THỨ NĂM, 22/08/2019 09:45:54

Gia Lộc phấn đấu tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS trong huyện đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2019 - 2020.


Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019
Để đạt được mục tiêu trên, huyện sẽ tăng cường đầu tư nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy...

Năm học 2018 - 2019, Gia Lộc có thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia gồm THCS Liên Hồng, Tiểu học Đức Xương, Mầm non Tân Tiến, Mầm non Thống Kênh. Đến nay, huyện có 63 trường trong tổng số 74 trường đạt chuẩn quốc gia.
THẾ ANH