Hơn 30 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non Thanh Thuỷ

THỨ BẢY, 12/09/2020 07:22:45

Xã Thanh Thủy vừa đưa công trình trường mầm non vào sử dụng, với tổng vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng.


Trường Mầm non Thanh Thuỷ mới đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh

Ngôi trường mới gồm 3 dãy nhà, trong đó có 2 dãy 12 phòng dành cho các nhóm lớp, 1 dãy khu hiệu bộ. Trường có thêm phòng giáo dục thể chất, phòng tin học cho học sinh 5 tuổi. Các phòng đều bảo đảm theo yêu cầu trường chuẩn quốc gia; đủ điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, chăm lo trẻ. Đây là đơn vị giáo dục được huyện Thanh Hà lựa chọn xây dựng trường chuẩn mức độ 2 trong năm học này.

Trước đó, xã Thanh Thủy đã trích ngân sách hơn 30 tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất xây dựng trường với tổng diện tích hơn 7.000 m2. Ngay khi trường đưa vào sử dụng, trẻ ở các khu dân cư đều được học tập trung tại đây. Trước đây Trường Mầm non Thanh Thuỷ có 3 điểm trường trong các khu dân cư, đều xuống cấp.

Đến nay, huyện Thanh Hà có 14 trong tổng số 20 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 Trường: Mầm non Thanh Sơn và Mầm non Thanh Hồng đạt chuẩn mức độ 2.

MINH NGUYỆT