Kinh Môn: Trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ

THỨ TƯ, 21/08/2019 09:00:01

​Năm học 2018-2019, Kinh Môn có 21 trong tổng số 29 trường mầm non cho trẻ làm quen với ngoại ngữ.


Lãnh đạo UBND huyện Kinh Môn tặng giấy khen cho giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia

Ở cấp tiểu học, các trường tổ chức học tập theo mô hình trải nghiệm, nâng cao chất lượng dạy học dưới hình thức sân khấu hóa, mô hình trường học gắn với lịch sử địa phương. Khối THCS và THPT tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực và nâng cao kỹ năng vận dụng thực hành... 

Năm học 2019-2020, các trường học của huyện Kinh Môn tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài lớp học, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học cho học sinh tiểu học...

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho các Trường: Mầm non thị trấn Kinh Môn, Tiểu học Hiến Thành và THCS Thất Hùng. 

PV