Phần lớn các trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày từ 21.9

THỨ HAI, 21/09/2020 17:00:18

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học trong tỉnh thực hiện dạy học 2 buổi/ngày từ ngày 21.9.


Hầu hết các trường tiểu học đã dạy học 2 buổi/ngày từ ngày 21.9. Trong ảnh: Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Tân Bình (TP Hải Dương) trong giờ học tiếng Việt

Ngày 21.9, phần lớn các trường tiểu học trong tỉnh đã thực hiện chỉ đạo của sở. Riêng tại TP Hải Dương chỉ có 9 trong tổng số 31 trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày, còn lại vẫn dạy 1 buổi/ngày.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết những trường chưa tổ chức dạy 2 buổi/ngày do chưa chuẩn bị được đầy đủ các điều kiện ăn bán trú. Nếu tổ chức dạy 2 buổi/ngày thì sẽ gây vất vả cho cha mẹ học sinh trong việc đưa đón con. Phòng đã báo cáo UBND thành phố cho phép các trường chưa chuẩn bị được các điều kiện tổ chức ăn bán trú tạm thời vẫn dạy 1 buổi/ngày nhưng chậm nhất hết tuần này (hết ngày 25.9) phải tổ chức dạy 2 buổi/ngày theo quy định.

Ngoài chỉ đạo dạy 2 buổi/ngày, sở yêu cầu các trường tiểu học tạm thời chưa tổ chức các hoạt động ngoại khóa, dạy kỹ năng sống, học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cho đến khi có thông báo mới; tổ chức ăn bán trú phải căn cứ vào điều kiện thực tế và nhu cầu của cha mẹ học sinh.

Các trường mầm non tiếp tục thực hiện chương trình đã được phê duyệt; tạm thời chưa tổ chức các hoạt động giáo dục năng khiếu, làm quen với tiếng Anh, tham quan, dã ngoại...

Các cấp học khác tổ chức dạy học chính khóa, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, hướng nghiệp, dạy nghề, ôn tập và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TU ngày 11.9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái "bình thường mới"; thường xuyên tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch.

TIẾN MẠNH