Phòng chống tác hại của thuốc lá nằm trong kế hoạch năm học

THỨ TƯ, 27/05/2020 10:00:23

Đó là một trong những nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh triển khai thực hiện.

Đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch năm học; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đó là những nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh triển khai nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá (từ ngày 25-31.5.2020).

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc tại cơ sở giáo dục. Treo biển cấm hút thuốc lá tại những khu vực có quy định cấm theo luật. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá năm 2020...
PV