Tạm hoãn thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học ở TP Hải Dương

THỨ NĂM, 22/10/2020 10:37:55

Kỳ thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học năm 2020 của TP Hải Dương sẽ tạm hoãn nhằm bảo đảm việc dự Đại hội Đảng bộ tỉnh của đoàn đại biểu thành phố.

Hội đồng thi tuyển cán bộ quản lý giáo dục TP Hải Dương sáng 22.10 thông báo tạm hoãn kỳ thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học năm 2020. Thời gian thi sẽ được thông báo cụ thể sau.

Trước đó, kỳ thi đã được lùi lại và dự định bắt đầu từ ngày 24.10.  

Việc tạm hoãn kỳ thi nhằm bảo đảm việc dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của đoàn đại biểu TP Hải Dương.
LINH AN