Thanh Miện: Phát hiện hơn 370 học sinh mắc các tật khúc xạ

THỨ NĂM, 05/12/2019 10:50:34

​Từ tháng 10 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện khám chuyên sâu tật khúc xạ và các bệnh về mắt cho học sinh ở 5 trường THCS trong huyện.

Qua đó phát hiện hơn 370 học sinh mắc các tật khúc xạ (cận thị, loạn thị, viễn thị). Kết quả này là cơ sở để học sinh được cấp kính miễn phí hoặc chủ động mua kính điều chỉnh tật khúc xạ, góp phần giảm tỷ lệ suy giảm thị lực cho các em.

Hoạt động khám chuyên sâu tật khúc xạ cho học sinh tại huyện Thanh Miện nằm trong dự án chăm sóc mắt học đường do Ngân hàng Standard Chartered và Quỹ Fred Hollows của Úc tài trợ. Năm 2016, dự án bắt đầu được triển khai ở huyện Ninh Giang, thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương. Năm 2019, dự án mở rộng ra các huyện Nam Sách, Thanh Miện và Gia Lộc.
HOÀNG QUÂN