Thí điểm dạy tiếng Hàn và Đức hệ 10 năm ở phổ thông

THỨ NĂM, 04/03/2021 07:05:48

Tiếng Hàn và Đức sẽ được dạy thí điểm như môn ngoại ngữ 1 - môn học bắt buộc ở lớp 3-12 trong chương trình giáo dục phổ thông.

Quyết định ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn và tiếng Đức - ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 9.2. Bên cạnh việc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, hai môn học này sẽ giúp học sinh có thể vận dụng ngoại ngữ hiệu quả trong giao tiếp, học tập, đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế.

Nội dung cơ bản chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn và Đức bao gồm các chủ điểm, chủ đề và kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), được lựa chọn phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh và được tích hợp vào quá trình rèn luyện, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản.

Các kỹ năng giao tiếp và kiến thức ngôn ngữ được xây dựng trên cơ sở đơn vị năng lực giao tiếp cụ thể, trong các chủ điểm và chủ đề phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh phổ thông nhằm giúp các em đạt được các yêu cầu quy định trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Với môn tiếng Hàn, học sinh kết thúc lớp 6 sẽ đạt bậc 1, hết THCS (lớp 9) đạt bậc 2, THPT (lớp 12) đạt bậc 3. Tổng thời lượng chương trình là 1.155 tiết, mỗi tiết 45 phút, bao gồm cả ôn tập và kiểm tra đánh giá. Thời lượng tương đương với bậc 1, 2 và 3 lần lượt là 420, 420 và 315 tiết.

Với môn tiếng Đức, học sinh kết thúc tiểu học sẽ đạt bậc 1, tương đương A1 theo khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ (CEFR), THCS đạt bậc 2 (tương đương A2) và THPT đạt bậc 3 (tương đương B1). Chương trình vẫn có tổng thời lượng là 1.155 tiết, mỗi tiết 45 phút như môn tiếng Hàn. Giai đoạn tiểu học sẽ học 420 tiết, THCS 420 và THPT 315 tiết.

Nội dung của chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn và Đức thể hiện định hướng cơ bản được nêu trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở cấp tiểu học (lớp 3-5), việc dạy hai ngoại ngữ này giúp học sinh bắt đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp cơ bản thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó chú trọng nhiều hơn đến nghe và nói.

Học sinh cấp THCS sẽ hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, tư duy và nâng cao hiểu biết của về văn hóa, xã hội của Hàn Quốc, Đức cũng như các quốc gia khác, đồng thời hiểu sâu hơn về văn hóa, xã hội dân tộc mình.

Mục tiêu ở cấp THPT là học sinh phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Hàn, Đức dựa trên nền tảng chương trình đã học ở cấp tiểu học và THCS. Chương trình cũng sẽ trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng để học tập suốt đời, phát triển năng lực làm việc trong tương lai.

Theo quy định, "ngoại ngữ 1" là bắt buộc. Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành năm 2006 cho phép học sinh được lựa chọn một trong bốn ngoại ngữ bắt buộc là tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung. Năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung tiếng Nhật như ngoại ngữ thứ 1 hoặc ngoại ngữ 2 tùy theo nhu cầu và lựa chọn của các địa phương và trường học.

Với quyết định chương trình tiếng Hàn và Đức hệ 10 năm thí điểm, các trường sẽ được lựa chọn một trong bảy thứ tiếng là Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Đức làm môn ngoại ngữ 1. Ngoài ra, các trường có thể dạy "ngoại ngữ 2" là ngoại ngữ tự chọn, không bắt buộc, tùy thuộc nhu cầu của người học và điều kiện dạy học của từng trường. Trước khi có quyết định này, tiếng Hàn và Đức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép dạy thí điểm như ngoại ngữ thứ hai.

Còn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếng Đức và tiếng Hàn được coi là ngoại ngữ 2, là môn học tự chọn được tổ chức giảng dạy có thể từ lớp 6 đến lớp 12 với tổng thời lượng 735 tiết.

Hiện ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, với môn ngoại ngữ, thí sinh được chọn đăng ký thi một trong sáu thứ tiếng gồm: Anh, Nga, Trung, Pháp, Nhật, Đức; tiếng Hàn chưa được đưa vào. Với kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội, thí sinh được chọn một trong năm thứ tiếng là Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn.

Dù được đưa vào các kỳ thi, không nhiều trường phổ thông dạy ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh. Như ở Hà Nội, trừ các trường chuyên dạy chuyên nhiều ngoại ngữ, chỉ có trường THPT Chu Văn An, Kim Liên có lớp học tiếng Nhật, trường Việt Đức có lớp tiếng Nhật và Đức, trường Sơn Tây có lớp tiếng Pháp.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025, mục tiêu đến năm 2020 đối với giáo dục phổ thông là hoàn thành việc ban hành chương trình ngoại ngữ tự chọn lớp 1 và 2, đến năm 2025 phấn đấu 100% học sinh từ lớp 3 đến 6 được học chương trình ngoại ngữ 10 năm (bắt đầu từ lớp 3 đến lớp 12).

Theo VnExpress