Thu hồi giáo trình đại học ghi quần đảo Trường Sa thành Nam Sa

THỨ BA, 05/11/2019 16:38:24

Một số giáo trình tiếng Trung Quốc mà Khoa Trung - Nhật của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang giảng dạy có chứa nội dung xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Danh sách các giáo trình lựa chọn ngoài của Khoa Trung - Nhật
Ngoài giáo trình có in bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội còn có giáo trình khác chứa nội dung xâm phạm chủ quyền, trong đó ghi Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là Nam Sa và Tây Sa.

GS.TS Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết trong quá trình kiểm định, Phòng Khoa học và Bảo đảm chất lượng của trường đã phát hiện một số giáo trình tiếng Trung Quốc mà Khoa Trung  - Nhật đang giảng dạy có chứa nội dung xâm phạm chủ quyền.

Cụ thể, ngoài giáo trình "Developing Chinese" có in đường lưỡi bò chín đoạn còn có giáo trình “Tổng quan về Trung Quốc” (Nhà xuất bản Đại học Bắc Kinh, 2018) lồng vào những hình ảnh ghi Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là Nam Sa và Tây Sa.

“Đó là sự cố ý, tuyên truyền sai trái của phía Trung Quốc”.

Ông Tiến cho biết ngay khi phát hiện ra, Ban giám hiệu đã yêu cầu Khoa Trung – Nhật dừng sử dụng các giáo trình đó; thu hồi tất cả những giáo trình có nội dung, hình ảnh xuyên tạc về Biển Đông; rà soát cẩn thận, tỉ mỉ các giáo trình nước ngoài nói chung, của Trung Quốc nói riêng để phát hiện những nội dung, hình ảnh, câu chữ sai sự thật nằm lẫn trong các đoạn, các câu, các ví dụ.

Ngoài ra, mọi giáo trình phải thông qua Hội đồng Khoa học - Đào tạo của trường và báo cáo cho hiệu trưởng trước khi sử dụng.

Riêng với cuốn "Developing Chinese" có in đường lưỡi bò trước đó, đến nay, nhà trường đã thu hồi gần 1.000 cuốn. Khoa Trung - Nhật sẽ phải hoàn thành việc thu hồi này trước ngày 20.11.2019.
Theo Vietnamnet