Tổ chức nhóm học tập trên ứng dụng Microsoft Team cho học sinh lớp 9 và 12

THỨ NĂM, 21/05/2020 07:05:18

Khi tham gia nhóm, học sinh được tiếp cận nguồn học liệu tham khảo theo từng lớp của một số môn học.

Đó là nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức triển khai nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích tinh thần, ý thức tự học của học sinh, nâng cao chất lượng học tập.

Để thực hiện, Sở tạo nhóm học tập cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trên ứng dụng Microsoft Team. Khi tham gia nhóm, học sinh được tiếp cận nguồn học liệu tham khảo theo từng lớp của các môn: toán học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý và tiếng Anh (đối với lớp 12) và toán học, ngữ văn (đối với lớp 9). Học liệu tham khảo cho học sinh tự học bao gồm video bài giảng ôn tập và câu hỏi, bài tập theo chủ đề của từng môn; câu hỏi luyện tập thi vào lớp 10 THPT dành cho học sinh lớp 9, đề thi trắc nghiệm online theo định dạng của đề thi tốt nghiệp THPT dành cho học sinh lớp 12. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các địa phương lập tài khoản cho học sinh từng khối lớp.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, toàn tỉnh hiện có hơn 200.000 người đang có tài khoản trên ứng dụng Microsoft Team. Phần mềm này được nhiều giáo viên, học sinh lựa chọn để dạy và học trực tuyến bởi có tính bảo mật cao, các thao tác dễ sử dụng, thuận lợi trong điều hành, quản lý lớp học...

BÌNH MINH