Trên 81% số trường ở Thanh Hà đạt chuẩn quốc gia

THỨ SÁU, 23/08/2019 16:22:26

Sáng 23.8, huyện Thanh Hà triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.


       
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Trường Tiểu học Thanh Lang

Năm học 2018-2019, huyện Thanh Hà có thêm 1 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số lên 65 trường đạt chuẩn, chiếm 81,3%. Huyện chỉ đạo các nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy; hình thành nhiều kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân về thực trạng giáo dục trong huyện. Tiếp tục củng cố kỷ cương, nền nếp trong các trường; tổ chức các hoạt động giảng dạy theo hướng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

Năm học 2019-2020, huyện Thanh Hà tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh...

Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể, tặng bằng khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019.

                  HUYỀN TRANG