Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại Hải Dương: Kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tháng 12

THỨ SÁU, 22/05/2020 07:37:36

Năm 2020, Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại Hải Dương tuyển 240 sinh viên cao đẳng cho 7 ngành đào tạo và 900 học sinh trung cấp cho 8 ngành đào tạo.

Trường xét tuyển học bạ đối với tất cả các ngành. Chỉ tiêu tuyển sinh và phương án xét tuyển năm nay tương tự như năm 2019.

Để thí sinh có nhiều thời gian chọn ngành học, năm nay trường sẽ kéo dài thời gian nhận hồ sơ đến hết tháng 12. Nhà trường đang phối hợp với các cơ sở giáo dục ở trong và ngoài tỉnh tuyên truyền về phương án tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cấp 2 phòng thực hành bếp Âu và kem bánh để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, thực hành.

Những năm gần đây, Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại Hải Dương chú trọng gắn đào tạo với giải quyết việc làm cho sinh viên, học sinh sau khi ra trường.

BÌNH MINH