Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi: Điểm chuẩn 7 lớp cao hơn năm ngoái

THỨ TƯ, 05/08/2020 08:18:19

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, điểm chuẩn vào 6 trong tổng số 11 lớp 10 chuyên của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi năm học 2020-2021 cao hơn năm ngoái.

Cụ thể, điểm chuẩn vào lớp chuyên tiếng Nga 40,75 điểm, cao hơn năm ngoái 9,75 điểm; chuyên sinh học 43,15 điểm, cao hơn 6,05 điểm; chuyên hóa học 40,5 điểm, cao hơn 2,9 điểm; chuyên ngữ văn 46,6 điểm, cao hơn 1,9 điểm; chuyên vật lý 46 điểm, cao hơn 0,5 điểm; chuyên toán 46,1 điểm, cao hơn 0,2 điểm.

Điểm chuẩn vào 5 lớp chuyên còn lại thấp hơn năm ngoái. Trong đó, điểm chuẩn lớp chuyên địa lý 37,1 điểm, thấp hơn 5,3 điểm; chuyên sử 34,45 điểm, thấp hơn 3,3 điểm; chuyên tiếng Pháp 44,6 điểm, thấp hơn 2,25 điểm; chuyên tiếng Anh 47,95 điểm, thấp hơn 1,95 điểm; chuyên tin học 39,75 điểm, thấp hơn 0,35 điểm.

Điểm chuẩn vào lớp không chuyên trường này năm nay là 40,5 điểm, cao hơn năm ngoái 0,65 điểm. Kết thúc đợt tuyển sinh lớp 10, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tuyển được 334 học sinh vào 11 lớp chuyên và 43 học sinh vào lớp không chuyên.
PV