Trường Tiểu học Thanh Sơn triển khai mô hình an toàn về an ninh trật tự

THỨ TƯ, 05/08/2020 14:34:08

Sáng 5.8, Trường Tiểu học Thanh Sơn (Thanh Hà) triển khai mô hình "Trường học an toàn về an ninh trật tự".


Học sinh Trường Tiểu học Thanh Sơn ký cam kết thi đua xây dựng ngôi trường an toàn về an ninh trật tự

Đây là mô hình an toàn về an ninh trật tự (ANTT) thứ 7 ở xã Thanh Sơn nằm trong Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” năm 2020 của huyện Thanh Hà. 

Tập thể giáo viên, học sinh nhà trường đã ký cam kết thi đua xây dựng môi trường an toàn, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ; có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh; không lợi dụng công tác giảng dạy để tuyên truyền kích động, viết vẽ phát tán tờ rơi, áp phích, khẩu hiệu, tài liệu phản động. Tập thể giáo viên thường xuyên học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, năng lực quản lý, lao động sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao; tham gia các phong trào đoàn thể, chính trị xã hội, đơn vị, địa bàn nơi cư trú. Giáo viên và học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử của địa phương

PV