Tuyên truyền về xu thế khởi nghiệp cho sinh viên

THỨ BẢY, 24/10/2020 07:04:10

Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ được tuyên truyền về hệ sinh thái khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.


Các sinh viên đã được chia sẻ về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 23.10, Ban Chủ nhiệm Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2025" tuyên truyền cho sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ về hệ sinh thái khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các sinh viên đã được chia sẻ về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kỹ năng xây dựng dự án, thuyết trình ý tưởng, kỹ năng kêu gọi vốn đầu tư, kiến thức về khởi tạo doanh nghiệp, môi trường kinh doanh, tiếp cận thị trường theo chuỗi giá trị trong xu thế hội nhập quốc tế, một số vấn đề pháp lý khi khởi nghiệp...

Hoạt động trên nằm trong trong Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2025" do UBND tỉnh phê duyệt nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp cho sinh viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.
PV