Tỷ lệ thí sinh đỗ vào các trường quân đội giảm

THỨ NĂM, 29/10/2020 16:19:02

Cả tỉnh có 98 em đã trúng tuyển vào các trường quân đội, đạt 19% số thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, giảm 0,3% so với năm 2019.

Năm 2020, toàn tỉnh có 1.162 thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các học viện, trường đại học quân đội. Trong đó, 517 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, có 98 em đã trúng tuyển, đạt 19%, giảm 0,3% so với năm 2019. Cả 12 huyện, thị xã, thành phố đều có thí sinh trúng tuyển. 

Theo đánh giá của Ban tuyển sinh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tỷ lệ thí sinh đỗ vào các trường quân đội năm nay giảm do điểm xét tuyển của các trường đều tăng.   

PV