Chuyển từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân có phải điều chỉnh "sổ đỏ"?

THỨ TƯ, 13/11/2019 08:51:00

Hỏi: Giấy chứng minh nhân dân (CMND) 9 số của tôi sắp hết hạn, tôi muốn đổi sang thẻ căn cước công dân (CCCD).

Nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đang ghi số CMND, khi đổi sang CCCD, tôi có phải đính chính lại giấy chứng nhận QSDĐ không?
NGUYỄN ĐỨC HẢI (TP Hải Dương)
Trả lời: Theo điều 15 Thông tư 07/2016/TTBCA và Thông tư 66/2015/TT-BCA của Bộ Công an, số định danh trên CMND sẽ thay đổi trong trường hợp chuyển từ CMND 9 số sang CCCD. Trong trường hợp chuyển từ CMND 12 số sang CCCD thì số định danh vẫn được giữ nguyên, không thay đổi.

Theo điểm a khoản 1 điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, khi bạn chuyển từ CMND 9 số sang thẻ CCCD, bạn sẽ được cấp số định danh mới trên thẻ CCCD. Do đó, bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Theo quy định tại khoản 6 điều 5 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành phần hồ sơ đăng ký biến động sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; bản gốc giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp; bản sao thẻ căn cước mới, sổ hộ khẩu chứng minh việc mình thay đổi giấy tờ tùy thân.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ như trên, bạn nộp tại UBND cấp xã hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.