Có được trả xe máy và đòi lại tiền khi mua trả góp?

THỨ TƯ, 13/03/2019 07:49:53

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, khi một bên tham gia giao dịch dân sự bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép thì có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

Hỏi: Tôi mua trả góp xe máy, người bán nói đó là xe của Hàn Quốc nhưng sau khi dùng tôi phát hiện không phải vậy. Bây giờ tôi có thể trả xe và đòi lại số tiền đã trả được không? Tôi có bằng chứng về việc đây là xe có nguồn gốc từ Trung Quốc được lắp ráp ở Việt Nam.
NGUYỄN THỊNH (TP Hải Dương)
Trả lời: Theo điều 127 Bộ luật Dân sự 2015, khi một bên tham gia giao dịch dân sự bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép thì có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

Lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó.

Trong trường hợp của bạn, người bán đã có hành vi cố ý lừa dối bạn về đối tượng của giao dịch là chiếc xe của Hàn Quốc nhưng thực chất đó là hàng Trung Quốc. Vì vậy, giao dịch này vô hiệu do bị lừa dối về tính chất của đối tượng giao dịch.

Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu như sau:

- Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

- Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả....

Như vậy bạn có thể trả lại xe và yêu cầu người bán trả lại tiền cho bạn. Nếu người bán không đồng ý, bạn có quyền khởi kiện, yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu để được nhận lại tiền.