Khi ly hôn có được đòi tiền lương đã giao cho vợ?

THỨ BẢY, 27/06/2020 10:49:40

Hỏi: Chồng tôi có mức lương rất cao, theo thỏa thuận, tôi sẽ quản lý tất cả để lo liệu cuộc sống gia đình. Anh ấy cũng ít khi để tâm tôi chi tiêu gì.

Đầu tháng này, chồng tôi đơn phương ly hôn song lại yêu cầu trả lại một phần tiền lương anh ấy đã làm trong gần chục năm chung sống. Chồng tôi có căn cứ hợp pháp làm vậy không?

HOÀNG LINH (Thanh Miện)

Trả lời: Theo điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng bao gồm:

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này (quy định về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân); tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Căn cứ quy định nói trên, tiền lương của chồng bạn được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân nên được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Khoản này không thể là tài sản riêng của chồng bạn nên anh ấy không có quyền đòi lại.

Hơn nữa, theo khoản 2 điều 29 luật này, vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Do vậy, việc bạn sử dụng tiền lương của chồng để nuôi sống gia đình, đáp ứng các nhu cầu ăn học của con cái là hoàn toàn có căn cứ và hợp pháp. Chồng bạn không có quyền yêu cầu hoàn trả.