Không đăng ký kết hôn, tôi có quyền ly dị?

CHỦ NHẬT, 31/05/2020 10:00:14

Hỏi: Chúng tôi chung sống như vợ chồng từ năm 2015 nhưng không đăng ký kết hôn, có với nhau bé trai 3 tuổi và mua một căn nhà đang ở.

Nay hai bên thường xảy ra tranh cãi và đều muốn chấm dứt cuộc sống hôn nhân thì phải làm thế nào? Tôi có quyền gửi đơn đề nghị toà xét xử ly hôn không?

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG (Cẩm Giàng

Trả lời: Theo điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. 

Do đó, hai bạn thuộc trường hợp chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, không làm phát sinh quan hệ hôn nhân. Về mặt pháp lý, không được pháp luật công nhận có quan hệ vợ chồng nên bạn không phải làm thủ tục gì để chấm dứt quan hệ này.

Tuy nhiên, vợ chồng bạn có một con và một căn nhà trong thời gian chung sống, vì vậy bạn có thể giải quyết vấn đề về tài sản và con theo quy định tại điều 15, điều 16 luật này. Cụ thể, việc giải quyết tài sản chung sẽ ưu tiên sự thỏa thuận của các bên. Nếu các bên không thỏa thuận được thì một trong các bên có thể yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. Khi đó, tòa sẽ căn cứ công sức đóng góp của mỗi bên đối với phần tài sản chung để phân chia hợp lý.

Về con chung, vợ chồng bạn có thể thỏa thuận với nhau để một người nuôi con là người trực tiếp nuôi dạy, chăm sóc con và người còn lại có nghĩa vụ cấp dưỡng. Nếu không thể thỏa thuận được vấn đề này thì bạn có thể có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Vì bé dưới 7 tuổi, tòa án sẽ căn cứ quyền lợi của con và điều kiện của các bên để đưa ra quyết định trao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con cho ai.

Tóm lại, trong trường hợp của bạn, pháp luật không công nhận quan hệ vợ chồng nên nếu hai bạn muốn chấm dứt cuộc sống hôn nhân thì không cần làm thủ tục ly hôn như trường hợp kết hôn đúng luật. Tuy nhiên, nếu bạn có yêu cầu ly hôn, tòa án vẫn tiến hành giải quyết và ra bản án không công nhận quan hệ vợ chồng giữa hai bạn. Để bảo đảm quyền lợi, bạn nên làm đơn yêu cầu ly hôn tới tòa án kèm theo yêu cầu nuôi con và chia tài sản (nếu có).