Không đề tên cha trong giấy khai sinh, con mang họ của ai?

THỨ NĂM, 20/09/2018 08:57:36

Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán.

Hỏi: Tôi chưa đăng ký kết hôn nhưng muốn làm giấy khai sinh con mang họ cha. Tuy nhiên, tôi muốn phần thông tin về người cha của con mình bỏ trống. Tôi xin hỏi có cách nào thực hiện mong muốn ấy?
HOÀNG T. (TP Hải Dương)
Trả lời: Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền có họ, tên như sau: Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có), họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó; họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ.

Theo điều 15 Nghị định số 123/2015 ngày 15.11.2015 quy định về đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ cũng không có quy định nào để bạn đăng ký khai sinh cho con mang họ cha, nhưng lại muốn phần thông tin về người cha của con mình bỏ trống.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn trong Bộ luật Dân sự 2015, Luật Hộ tịch năm 2014 và Nghị định số 123/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch không có quy định nào bắt buộc với chữ đệm của trẻ khi đăng ký khai sinh. Vì vậy, theo quy định tại khoản 2 điều 15 Nghị định số 123/2015, bạn có thể đăng ký khai sinh cho con theo họ của mẹ, còn họ của cha thêm vào phần chữ đệm họ tên của con.