Không trả được nợ ngân hàng, có phải đi tù?

THỨ BA, 12/05/2020 09:54:30

Hỏi: Bố tôi vay ngân hàng khoản tiền khá lớn, tới nay mất khả năng chi trả trong khi kinh tế gia đình đang rất khó khăn. Tôi xin hỏi nếu bố tôi không trả nổi thì có phải đi tù không?

TRẦN KIM CHI (TP Hải Dương)

Trả lời: 

Theo điều 299, Bộ luật Dân sự 2015, khi khoản vay đến hạn mà người vay không trả được, ngân hàng có quyền tiến hành các hoạt động hợp pháp để thu hồi nợ theo trình tự đã được quy định trong hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp hoặc theo quy định của pháp luật. 

Về trách nhiệm pháp lý của người vay khi đến hạn mà không trả được nợ, pháp luật quy định người vay sử dụng đúng mục đích vay đã được quy định trong hợp đồng tín dụng nhưng sau đó vì lý do khách quan mà lâm vào tình trạng khó khăn, mất khả năng trả các khoản nợ đến hạn thì đây chỉ là tranh chấp dân sự. 

Trường hợp người vay dùng thủ đoạn gian dối để vay tiền ngân hàng và chiếm đoạt số tiền đó có thể bị xem xét về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp người vay sau khi nhận được tiền đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả hoặc đã sử dụng số tiền vay được vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản thì có thể bị xem xét về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều175 Bộ luật Hình sự.

Đối chiếu với các quy định nói trên thì bố bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.