Làm sao để đòi chồng cũ cho con tài sản?

THỨ HAI, 14/10/2019 10:09:16

Hỏi: 5 năm trước, khi ly hôn tôi không tranh giành tài sản với chồng, chỉ muốn nhận hai con về nuôi.

Nay anh ấy đã lấy vợ mới, sắp có con riêng, nhà có mấy căn, có ô tô nhưng không trợ cấp nuôi con trong khi mẹ con tôi khá chật vật về kinh tế. Tôi có thể yêu cầu chồng trợ cấp nuôi con không? Liệu các con tôi sau này có được hưởng tài sản gì của bố chúng không?
ANH THY (Ninh Giang)
Trả lời: Theo khoản 2 điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình, cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Khoản 1 điều 83 của luật này cũng quy định: Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại điều 82 của luật này.

Trường hợp bản án quyết định cho vợ chồng bạn ly hôn nhưng không quy định vấn đề cấp dưỡng (do thời điểm đó bạn không yêu cầu tòa giải quyết) hoặc có quy định nhưng đến nay mức cấp dưỡng không còn phù hợp với thu nhập của anh ấy hoặc mức chi tiêu để nuôi dạy các con bạn thì bạn có quyền yêu cầu anh ấy cấp dưỡng hoặc tăng mức cấp dưỡng. Trường hợp anh ấy không đồng ý, bạn có quyền khởi kiện ra tòa để tòa án xét xử buộc có trách nhiệm cấp dưỡng cho con bạn.

Theo quy định của pháp luật về thừa kế, trường hợp chồng bạn qua đời mà không để lại di chúc thì di sản thừa kế của anh ấy sẽ được chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất gồm cha, mẹ, vợ và các con. Trường hợp anh ấy có lập di chúc nhưng không cho con bạn được hưởng thừa kế hoặc có cho hưởng nhưng cho ít hơn hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, mà khi đó con bạn chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động thì con bạn vẫn đương nhiên được hưởng thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc theo quy định tại điều 644 Bộ luật Dân sự.

Ngoài ra, bạn cũng có thể làm đơn yêu cầu tòa án chia tài sản sau ly hôn nếu trước đây các bên không yêu cầu tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng.