Mua chung một lô đất, sổ đỏ ghi tên ai?

THỨ SÁU, 02/08/2019 09:47:51

​Hỏi: Tôi và một người bạn góp tiền mua chung mảnh đất song chỉ ghi tên một người trong sổ đỏ.

Việc ghi tên một người là theo hướng dẫn của cán bộ ngân hàng nhằm hợp lý thủ tục thế chấp để vay vốn thời kỳ đó. Giờ đã hơn 10 năm, mảnh đất dường như là của riêng người kia, tôi phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích của mình lúc này? 
NGUYỄN THỊ DUYÊN (Thanh Miện)
Trả lời: Khoản 2 điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau: Thửa đất có nhiều người chung QSDĐ, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung QSDĐ, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận.

Nếu mua chung mảnh đất, cả hai bạn đều có chung QSDĐ. Do đó, giấy chứng nhận QSDĐ được cấp về nguyên tắc sẽ phải ghi đầy đủ tên của hai người và cấp cho mỗi người một bản hoặc cấp chung một bản cho người đại diện nếu có yêu cầu. Khi thực hiện thủ tục vay ngân hàng thế chấp mảnh đất này thì cần có sự đồng ý của cả hai.

Trường hợp ngân hàng yêu cầu một người đứng tên trên sổ đỏ nhằm hợp lý thủ tục thì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và tránh rủi ro cho người không đứng tên trên sổ đỏ hai bạn cần phải lập văn bản (có công chứng, chứng thực) thỏa thuận về việc ủy quyền cho một người đứng tên cũng như các quyền và nghĩa vụ của cả hai người trước khi thực hiện thủ tục vay ngân hàng
  • Nguyễn Ngọc Thúy 8/5/2019 9:11:05 AM

    Vậy nếu hai người đã có vợ, chồng thì có phải làm văn bản từ chối tài sản không ? hay ghi ntn

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.