Năm 2021 thay đổi gì về chi trả tiền nghỉ phép?

THỨ TƯ, 02/09/2020 16:17:22

Hỏi: Tôi nghe nói năm 2021 có thay đổi về chi trả tiền cho người lao động với những ngày phép năm chưa nghỉ hết, có phải vậy không?

Công ty có bắt buộc phải chi trả tiền lương cho những ngày nghỉ phép năm mà người lao động chưa nghỉ hết hay không?

HUY BÌNH (Kinh Môn)

Trả lời: Theo khoản 3 điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1.1.2021), chỉ người lao động do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm mới được công ty thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Trường hợp, người lao động chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm mà vẫn tiếp tục làm việc tại công ty sẽ không được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Theo quy định hiện hành, khoản 1 điều 114 Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì cũng được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, từ 1.1.2021, nếu người lao động chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm do thôi việc, bị mất việc sẽ được công ty chi trả tiền lương cho những ngày chưa nghỉ; trường hợp chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm vì lý do khác sẽ không được công ty chi trả tiền lương những ngày chưa nghỉ.

Vì theo quy định mới, người lao động còn làm việc cho công ty mà chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm sẽ không được công ty chi trả tiền lương cho những ngày chưa nghỉ nên người lao động cần thực hiện điều sau để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mình:

- Nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo quy định;

- Hoặc thỏa thuận trước với công ty là chuyển số ngày chưa nghỉ hằng năm qua năm sau theo khoản 4 điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019 (lưu ý, người lao động có thể thỏa thuận với công ty để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa ba năm một lần).