Người đi tù có được nhận lương hưu?

THỨ SÁU, 17/01/2020 11:01:22

Hỏi: Chồng tôi 65 tuổi, lương hưu mỗi tháng gần 6 triệu đồng. Tuy nhiên gần đây chồng tôi vướng vào một vụ án và bị phạt tù 3 năm.

Nếu chồng tôi phải đi thi hành án thì có được nhận lương hưu nữa không? Nếu có, tiền đó nhận theo hình thức nào?
NGUYỄN THỊ L. (Ninh Giang)

Trả lời: Nếu lương hưu không bị bản án tuyên để thanh toán, bồi thường các nghĩa vụ dân sự, chồng bạn vẫn được quyền hưởng như khi chưa chấp hành hình phạt tù.

Theo điều 27 về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân tại Luật Thi hành án hình sự năm 2019: Phạm nhân được gặp, liên lạc với thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật.

Dựa trên quy định trên đây, bạn thông qua tổ chức hành nghề công chứng để lập văn bản ủy quyền từ chồng sang cho bạn để lĩnh và sử dụng khoản tiền lương đó. Công chứng viên sẽ trực tiếp đến cơ sở giam giữ, gặp chồng bạn và cho chồng bạn ký vào văn bản ủy quyền.