Người mượn xe gây tai nạn, tôi có phải bồi thường?

THỨ BẢY, 04/07/2020 09:38:38

Hỏi: Bạn mượn ô tô của tôi lái về quê rồi gây tai nạn khiến người đi đường bị thương và hàng hóa hư hỏng. Tôi có bị liên đới trách nhiệm bồi thường không?

TRỌNG ĐẠT (TP Hải Dương)

Trả lời: Do cho mượn xe, bạn và người bạn của mình đã hình thành hợp đồng mượn tài sản, bởi theo điều 494 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Khi giao kết hợp đồng mượn ô tô tức là bạn đã giao cho người bạn của bạn chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó.

Ô tô là phương tiện giao thông vận tải cơ giới - một trong những nguồn nguy hiểm cao độ được quy định tại khoản 1, điều 601 Bộ luật Dân sự.

Theo khoản 2, điều 601 Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Bạn giao xe cho người người khác là đã giao quyền sử dụng, định đoạt chiếc xe của mình cho người đó. Vì có các quyền như vậy nên việc người bạn gây tai nạn, chủ xe không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Như vậy, trừ trường hợp bạn có thỏa thuận trước khi cho mượn chiếc xe về trách nhiệm bồi thường thiệt hại (trên thực tế, khả năng này ít khi xảy ra), nếu không, bạn của bạn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra.