Sinh viên sư phạm phải viết cam kết bồi hoàn mới được nhận hỗ trợ

THỨ BA, 29/09/2020 09:06:30

Hỏi: Sinh viên sư phạm có phải viết cam kết để nhận hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt?

THÙY AN (Cẩm Giàng)

Trả lời: Đây là một trong những nội dung được đông đảo người dân quan tâm tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP hỗ trợ tiền học phí, sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Theo nghị định này thì thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được thực hiện như sau:

- Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên để đăng ký theo đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu hoặc đào tạo theo nhu cầu xã hội trong phạm vi chỉ tiêu được thông báo.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, sinh viên sư phạm nộp đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có).

Sinh viên chỉ nộp 1 bộ hồ sơ cho 1 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ sở đào tạo giáo viên.

- Các cơ sở đào tạo giáo viên tổng hợp và thông báo cho các địa phương đã giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thống nhất xét hỗ trợ cho sinh viên sư phạm thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

- Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu xây dựng tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm đã trúng tuyển, phối hợp với cơ sở đào tạo giáo viên xét chọn bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký, cơ sở đào tạo giáo viên thống nhất với cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để xác nhận và thông báo cho sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và xét duyệt các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm trong phạm vi chỉ tiêu thông báo và không thuộc chỉ tiêu đặt hàng.

- Danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên đồng thời gửi cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thực hiện.

Như vậy, sinh viên sư phạm phải viết cam kết bồi hoàn mới được nhận hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

Nghị định 116/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15.11.2020.