Thợ sửa đồ bị trộm xe, chủ nhà có phải bồi thường?

THỨ NĂM, 30/04/2020 15:46:38

Hỏi: Thợ sửa máy giặt tới nhà, tôi bảo cho xe máy vào trong cổng nhưng bác nói không cần, một lúc sau ra thì mất xe, bác ấy đòi tôi bồi thường có đúng không?

HOÀNG GIANG (Ninh Giang)

Trả lời: Theo điều 554 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng. Bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Điều 557 Bộ luật này quy định bên giữ tài sản có nghĩa vụ bảo quản tài sản theo đúng thoả thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ... phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng. Như vậy, trường hợp bên nhận gửi giữ tài sản mà làm mất thì phải bồi thường.

Đối chiếu quy định nói trên với trường hợp của bạn, có thể thấy giữa hai bên không phát sinh hợp đồng gửi giữ tài sản bởi bạn đã đề nghị người thợ cho xe vào nhà để bạn quản lý, trông coi (bằng cách khóa cửa cổng) nhưng họ không đồng ý và cho rằng để ngoài cửa là an toàn.

Việc người thợ để xe ngoài cửa mà không cho xe vào nhà tức đã từ chối đề nghị của bạn, từ chối việc nhờ bạn trông xe. Hơn nữa, bạn và người thợ cũng không thỏa thuận về việc bạn phải cử người trông coi khi xe để ngoài cửa.

Do vậy, trên phương diện pháp luật, việc mất xe là hoàn toàn do lỗi của người thợ nên bạn không có nghĩa vụ phải bồi thường. Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, bạn có thể hỗ trợ phần nào thiệt hại với người thợ để họ giảm bớt khó khăn. Đây là tự nguyện, pháp luật không bắt buộc.