Thủ tục đóng tiền phạt khi mất biên bản vi phạm

THỨ NĂM, 22/10/2020 11:12:01

Hỏi: Hai ngày trước, tôi đi dự tiệc với bạn. Do có uống rượu mà vẫn lái xe nên tôi bị cảnh sát giao thông phạt tiền và giữ xe 7 ngày.

Sau đó, tôi đã làm mất biên bản xử phạt vi phạm. Xin hỏi, giờ tôi muốn đi nộp phạt để lấy lại xe thì phải làm thủ tục như thế nào?

Đ.V.L. (Kinh Môn)

Trả lời: Khoản 2 điều 57, khoản 3 điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất hai bản: Một bản do cá nhân có thẩm quyền xử phạt giữ, bản còn lại giao cho cá nhân vi phạm giữ.

Theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BCA của Bộ Công an, trường hợp người vi phạm làm mất biên bản vi phạm hành chính, để nộp phạt, người vi phạm phải có đơn cam đoan và xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

Mặt khác, khoản 1 điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định sau 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, nếu người vi phạm không nộp phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì sẽ phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Do đó, để tiến hành thủ tục nộp phạt đúng hạn và nhận lại xe, bạn cần nhanh chóng làm đơn cam đoan về mất biên bản vi phạm hành chính và xin xác nhận của UBND hoặc công an cấp phường, xã nơi bạn đang cư trú vào đơn này.

Sau đó, bạn mang bản cam đoan đến nơi cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm. Lực lượng chức năng sẽ rà soát hồ sơ, biên bản lưu giữ, đối chiếu chính xác thì sẽ làm thủ tục giải quyết vi phạm.