Tiền thưởng theo doanh số có phải trích đóng bảo hiểm xã hội?

THỨ TƯ, 22/08/2018 09:04:10

Trong các khoản chế độ và phúc lợi không phải đóng bảo hiểm xã hội có tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của Bộ luật Lao động.

Hỏi: Tôi là nhân viên bán hàng cho một doanh nghiệp kinh doanh thuốc thú y. Khi bán hàng đạt chỉ tiêu sẽ được công ty thưởng theo sản lượng. Phần thưởng này có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc không?
NGUYỄN THỊ NGUYỆT (TP Hải Dương)
Trả lời: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Cụ thể gồm: mức tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động; phụ cấp chức danh; phụ cấp khu vực; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Trong các khoản chế độ và phúc lợi không phải đóng BHXH có tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của Bộ luật Lao động.

Đối chiếu với các quy định trên thì khoản tiền thưởng theo doanh số không phải đóng BHXH bắt buộc.