Vay vàng, trả bằng tiền có được không?

THỨ BẢY, 08/08/2020 07:41:39

Hỏi: Tôi mượn hai lượng vàng của bạn thân lúc giá khoảng 38 triệu đồng một lượng, nay gần tới hạn trả nhưng giá quá cao và tôi đang gặp khó khăn về kinh tế.

Tôi có được phép trả bằng tiền với giá vàng lúc mượn cộng thêm lãi suất ngân hàng hay không?

ĐỨC LỢI (Kinh Môn)

Trả lời: Theo quy định của pháp luật, đây là đối tượng của hợp đồng vay tài sản mang tính chất dân sự. Hai bên có thể thỏa thuận việc trả nợ để bảo đảm hài hòa lợi ích, duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Trong trường hợp không thỏa thuận được thì áp dụng theo quy định sau:

Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, bên cho vay giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Như vậy, bạn vay hai lượng vàng SJC thì đến hạn phải trả lại đúng số lượng đó, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Căn cứ khoản 2 điều 466, nếu đến hạn mà vì lý do nào đó bạn không có được hai lượng vàng SJC để trả thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vàng tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

Khi vay vàng, các bên cần lập thành hợp đồng, ghi rõ những nội dung chủ yếu như thời hạn trả, trả lại vàng hay tiền, mức lãi suất (nếu có)... để bảo đảm quyền lợi chính đáng của các bên và tránh tranh chấp về sau.

Thực tế, nhiều trường hợp cho vay vàng nhưng trong hợp đồng quy định là trả lại bằng tiền tính theo giá trị vàng tại thời điểm cho vay thì đến hạn bên vay phải trả lại tiền.

Ví dụ: Lúc cho vay vàng giá là 55 triệu đồng/lượng, đến hạn trả giá vàng có lên 60 triệu đồng/lượng hay hạ xuống 40 triệu đồng/lượng thì bên vay cũng phải trả 55 triệu đồng cho mỗi lượng vàng đã vay vì trong hợp đồng đã quy định rõ điều này.