Tỉnh đoàn tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc trên mạng xã hội

THỨ NĂM, 21/01/2021 10:56:28

Nội dung tuyên truyền tập trung trên mạng xã hội Facebook, tại các fanpage Tuổi trẻ Hải Dương, Hội Sinh viên tỉnh.

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đang tăng cường tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2021) trên mạng xã hội Facebook, tại các fanpage Tuổi trẻ Hải Dương, Hội Sinh viên tỉnh. Tỉnh đoàn cũng lập các nhóm cán bộ đoàn cấp huyện trên Zalo để chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền về quá trình xây dựng và phát triển của Đảng, Đoàn; truyền thống tốt đẹp của nhân dân, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ qua. Phát hiện những gương điển hình trong thanh niên làm kinh tế giỏi, nhân rộng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII.

Cuối tháng 1, Tỉnh đoàn sẽ xây dựng 1 công trình thanh niên là cây cầu dân sinh trị giá khoảng 200 triệu đồng tại xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp (Sơn La). Ngày 24.1 tổ chức liên hoan “Em là mầm non của Đảng”.
MINH NGUYÊN