3,9% số dân Hải Dương đã sử dụng ứng dụng Bluezone

THỨ NĂM, 06/08/2020 17:24:41

Đến hết ngày 5.8, Hải Dương có 66.552 người đã sử dụng ứng dụng Bluezone, chiếm 3,9% số dân và 4,57% số người sử dụng smartphone trong toàn tỉnh, xếp hạng 33 trong 63 tỉnh, thành.


Cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng 

Hải Dương có trên 1,4 triệu người đang dùng smartphone, chiếm 82% dân số toàn tỉnh. Nếu khoảng 60% số người cài đặt Bluezone thì phần mềm sẽ hiệu quả.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Bluezone nhằm hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm. Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn phối hợp với Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố triển khai nhanh việc này.

Đây là ứng dụng miễn phí trên điện thoại thông minh nhằm phát hiện, truy vết các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm để phòng chống dịch Covid-19, do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế đưa vào áp dụng từ tháng 4.2020. Ứng dụng Bluezone đang có sẵn, miễn phí trên App Store, Google Play. Để bảo vệ mình, cộng đồng trước đại dịch Covid-19, người dân nên sớm tìm hiểu và cài đặt ứng dụng trên.

THẾ ANH