Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Kinh Môn

THỨ NĂM, 15/10/2020 19:35:57

Các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Kinh Môn hiện có gần 400 máy tính; 100% số cán bộ, công chức, viên chức sử dụng máy tính.


Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin tại phường An Lưu (Kinh Môn)

Chiều 15.10, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội (VHXH) HĐND tỉnh giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 tại thị xã Kinh Môn.

Theo báo cáo của địa phương, đến nay, các cơ quan, đơn vị ở Kinh Môn đều sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc. UBND thị xã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp 113 chứng thư số cho tổ chức, cá nhân. Cổng Thông tin điện tử thị xã và các xã, phường hoạt động hiệu quả, cung cấp thông tin đa dạng, phong phú. 100% số cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường sử dụng phần mềm "một cửa điện tử" để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Tổng kinh phí đầu tư ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016 – 2020 là trên 5,6 tỷ đồng.

Thị xã Kinh Môn kiến nghị các cấp, các ngành sớm tháo gỡ khó khăn do quy định về mua sắm tập trung; UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để tăng cường ứng dụng CNTT, sớm tổ chức thi tuyển công chức nhằm bổ sung biên chế chuyên trách CNTT đến cấp cơ sở.

Thị xã kiến nghị Sở Thông tin  và Truyền thông hỗ trợ trang thiết bị CNTT và ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp; tích cực hỗ  trợ về mặt kỹ thuật, phần mềm chuyên dụng trong xây dựng phòng họp trực tuyến cho các địa phương; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT…

Ban VHXH sẽ tiếp tục giám sát một số sở, ngành, địa phương về nội dung trên.

LINH AN